Search
× Search

Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος MIS Subvastus

Λειτουργικότητα και αυτονομία εντός ολίγων ημερών

Με Πρωτόκολλο Ταχείας Αποκατάστασης Fast-Track

Οι εξελίξεις στην ολική αρθροπλαστική γόνατοςτα τελευταία χρόνια, δηλαδή της αντικατάστασης της πάσχουσας άρθρωσης του γόνατος με τεχνητή, έχουν βελτιώσει σε μέγιστο βαθμό τόσο την άμεση μετεγχειρητική περίοδο με ελάττωση του μετεγχειρητικού πόνου, την ταχεία κινητοποίηση και την έξοδο από το νοσοκομείο σε 1 με 2 ημέρες, αλλά και την μακροβιότητα της νέας άρθρωσης.

Με τον όρο Fast-Track αρθροπλαστική γόνατος εννοούμε όλες εκείνες τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε ώστε ο ασθενής:

 • να μην χρειαστεί μετάγγιση αίματος.
 • να μην πονάει μετεγχειρητικά.
 • να μην λάβει ισχυρά αναλγητικά όπως αντιφλεγμονώδη και οπιούχα.
 • να κινητοποιηθεί άμεσα μέσα σε λίγες ώρες από το χειρουργείο με πλήρη φόρτιση και να εξέλθει του νοσοκομείου ακόμη και την επόμενη ημέρα.
 • να γίνει γρήγορα λειτουργικός και αυτόνομος μέσα σε λίγες ημέρες να βαδίζει χωρίς περπατούρα, το πολύ μια βακτηρία, ανάλογα και την ηλικία το βάρος και τη φυσική κατάσταση του ασθενή.
Ακτινογραφία της τεχνητής άρθρωσης στην oλική αρθροπλαστική γόνατος

Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος με τη Χρήση Τεχνολογιών
Ρομποτικής Υποβοήθησης και Επαυξημένης Πραγματικότητας

Λογότυπο Mako SmartRobotics™ Λογότυπο Pixee Medical
MIS SUBVASTUS

Ποια τεχνική προσπέλασης χρησιμοποιεί ο γιατρός;

MIS Subvastus

Ο ορθοπαιδικός Δρ. Λάζαρος Μάντσης χρησιμοποιεί την προσπέλαση κατά την οποία δεν γίνεται η διατομή του τένοντα τετρακεφάλου αλλά ανάσπαση του έσω πλατέως μυός. Τα πλεονεκτήματα αυτής της προσπέλασης είναι η σημαντική μείωση του μετεγχειρητικού πόνου και η καλύτερη κίνηση του γόνατος. Ο ασθενής, από την πρώτη κιόλας ημέρα, κάνει κάμψη πάνω από 100°, φορτίζει άμεσα το σκέλος και δεν χρειάζεται μετεγχειρητικά πολλές συνεδρίες φυσικοθεραπειών.

Απεικόνιση της τεχνικής MIS Subvastus

Στην δεξιά εικόνα βλέπουμε ότι με την προσπέλαση αυτή δεν διαταράσσεται καθόλου η συνέχεια του τετρακεφάλου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ

Πλεονεκτήματα Τεχνικής MIS Subvastus

Η κατάλληλη χειρουργική τεχνική με προσπέλαση ελάχιστης επεμβατικότητας χωρίς κακοποίηση και τραυματισμό των μυών, με σύντομο χειρουργικό χρόνο και όσο το δυνατό βραχύτερη διεγχειρητική ισχαιμία λόγω ίσχαιμου περίδεσης, και η εφαρμογή ενός σύγχρονου προεγχειρητικού, διεχειρητικού και μετεγχειρητικού πρωτοκόλλου αναισθησίας και αναλγησίας, επιτυγχάνουν:

 • Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου
 • Άμεση κινητοποίηση και φόρτιση, από την ίδια ημέρα του χειρουργείου
 • Μείωση του χρόνου νοσηλείας, με εξιτήριο την επομένη του χειρουργείου
 • Μείωση του κόστους για τον ασθενή
 • Αποφυγή μεταγγίσεων
 • Μείωση επιπλοκών
ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Πρωτόκολλα Αναισθησίας και Μετεγχειρητικής Αναλγησίας

1ο στάδιο: Προεγχειρητική αναλυτική
Ενημέρωση του ασθενή για όλες τις λεπτομέρειες της επέμβασης από την στιγμή της εισαγωγής έως και την πλήρη επάνοδο στην καθημερινότητα είναι πολύ σημαντικός παράγοντάς, διότι όταν ο ασθενής ξέρει τι ακριβώς θα γίνει σε κάθε στάδιο έχει καλύτερη ψυχολογία δεν αιφνιδιάζεται, δεν πανικοβάλλεται και μπορεί να εκτελέσει όλες τις οδηγίες μας με συνέπεια.
2ο στάδιο: Διεγχειρητικό

Για το αν ο ασθενής θα έχει πόνο μετά την επέμβαση, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η χειρουργική τεχνική. Στην τεχνική περιλαμβάνονται, το είδος της αναισθησίας, η προσπέλαση που χρησιμοποιεί ο γιατρός, η χρήση ίσχαιμου, και η διάρκεια του χειρουργείου.

3ο στάδιο: Μετεγχειρητικό
Με την έγχυση και διήθηση ειδικών φαρμάκων στο χειρουργικό τραύμα αλλά και η αγωγή που δίνεται στον θάλαμο με το πέρας του χειρουργείου, επιτυγχάνεται εξαιρετική αναλγησία.
4ο στάδιο: Στο σπίτι
Δίνονται σαφείς οδηγίες για τη φαρμακευτική αγωγή που θα λάβει ο ασθενής αλλά και λεπτομερές πρόγραμμα κινησιοθεραπείας και αποθεραπείας.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Ρομποτική Υποβοήθηση Mako SmartRobotics™

Ρομπότικός Βραχίονας Mako SmartRobotics™

Η ρομποτικά υποβοηθούμενη ολική αρθροπλαστική με ρομποτικό βραχίονα Mako βασίζεται σε τεχνολογία που αναπτύχθηκε για χειρουργικές επεμβάσεις αντικατάστασης γόνατος και ισχίου. Η συγκεκριμένη τεχνική επιτρέπει στον χειρουργό σας να προγραμματίσει εκ των προτέρων όλα τα στάδια της επέμβασης, και στη συνέχεια να εκτελέσει την επέμβαση καθοδηγώντας το ρομποτικό χέρι για να προετοιμάσει την πάσχουσα περιοχή και να εμφυτεύσει την νέα άρθρωση με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια, ώστε αυτή να είναι ανώδυνη και λειτουργική.

Η ρομποτικά υποβοηθούμενη ολική αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου με το λογισμικό αλλά και τον ρομποτικό βραχίονα Mako SmartRobotics™, είναι πλέον διαθέσιμη και στη Θεσσαλονίκη.

Οφέλη της Χειρουργικής με Ρομποτικό Βραχίονα Mako

 • Χρησιμοποιείται για μερικές ή ολικές αντικαταστάσεις του γόνατος
 • Βοηθά στη δημιουργία εξατομικευμένου χειρουργικού σχεδίου, πριν από την επέμβαση.
 • Βοηθά στη διασφάλιση της σωστής προετοιμασίας των οστών
 • Επιτρέπει την ακριβή τοποθέτηση του εμφυτεύματος σε σχέση με την τάση των συνδέσμων
 • Βοηθά στη διατήρηση υγιών οστών και μαλακών ιστών
 • Δίνει στον χειρουργό, σε πραγματικό χρόνο, δεδομένα σε κάθε στάδιο της επέμβασης
 • Παρέχει στον χειρουργό απόλυτο έλεγχο

Ο Δρ. Λάζαρος Μάντσης είναι πιστοποιημένος χρήστης της τεχνολογίας ρομποτικής υποβοήθησης Mako SmartRobotics™.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Επαυξημένη Πραγματικότητα Knee+ της Pixee Medical

Καινοτόμο και Υπερσύγχρονο Σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας

Ο χειρουργός, κατά την διάρκεια του χειρουργείου, μέσω μιας κάμερας ενσωματωμένης σε έξυπνα γυαλιά που φοράει και με την βοήθεια ειδικών δεικτών που τοποθετούνται σε ειδικά σημεία της άρθρωσης, λαμβάνει τρισδιάστατο πλάνο του μηχανικού άξονα του σκέλους. Έτσι, μπορεί και σχεδιάζει με ακρίβεια και εμφυτεύει την ενδοπρόθεση στην ιδανική εμβιομηχανικά θέση, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή, ώστε η νέα άρθρωση να έχει ένα όσο το δυνατό τέλειο λειτουργικό αποτέλεσμα.

Στιγμιότυπο χρήσης του Pixee

Knee+ της Pixee Medical

Χρήση του συστήματος επαυξημένης πραγματικότητας Pixee

Στιγμιότυπο χρήσης του Pixee

Επαυξημένη Πραγματικότητα

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης

Το Knee+ της Pixee Medical είναι ένα τελευταίας τεχνολογίας σύστημα το οποίο δίνει τη δυνατότητα διεξαγωγής του χειρουργείου χωρίς να απαιτείται προεγχειρητικά αξονική τομογραφία ή άλλες κοστοβόρες εξετάσεις.

Χαρακτηριστικά

 • Τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία είναι μικρού μεγέθους, εύχρηστα και πλήρως συμβατά με τις τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας (MIS Subvastus).
 • Το σύστημα δεν έχει ακριβά αναλώσιμα υλικά και συνεπώς το κόστος είναι σχετικά μικρό.
 • Δεν χρησιμοποιούνται επιπλέον τραυματικές διαδερμικές καρφίδες η ενδομυελικοί ήλοι.
 • Σε συνδυασμό με την προσπέλαση Subvastus που διατηρεί ανέπαφο τον τένοντα του τετρακεφάλου, άλλα και ειδικές τεχνικές μετεγχειρητικής αναλγησίας ο ασθενής κινητοποιείται την ίδια ημέρα, εξέρχεται το πολύ σε δυο 24ώρα από την κλινική και έχει αμέσως πλήρη και ανώδυνη κίνηση.
Η οθόνη του υπολογιστή με το σύστημα Pixee

Knee+ της Pixee Medical

Η οθόνη του υπολογιστή με το σύστημα Pixee

Σχετική Αρθρογραφία

Mako SmartRobotics™: Απόλυτος Έλεγχος στις Αρθροπλαστικές με Δεδομένα Πραγματικού Χρόνου

Λάζαρος Μάντσης

Η βαριά οστεοαρθρίτιδα του ισχίου και του γόνατος μπορεί να κάνει τις καθημερινές δραστηριότητες ενός ασθενούς ιδιαίτερα επώδυνες και ενοχλητικές και εάν όλες οι συντηρητικές θεραπείες δεν αποδώσουν, η χειρουργική επέμβαση μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή για την ανακούφιση του πόνου, τη βελτίωση της κινητικότητας και την καλή ποιότητα ζωής. Η χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης γόνατος ή ισχίου γίνεται πιο ακριβής και πιο αποτελεσματική, με την βοήθεια της τεχνολογίας.

Τι Είναι η Ρομποτικά Υποβοηθούμενη Χειρουργική με Ρομποτικό Βραχίονα Mako;

Ολική αρθροπλαστική γόνατος: Nέα μέθοδος; Παλιά μέθοδος; Τι ισχύει;

Λάζαρος Μάντσης

Τον τελευταίο καιρό βομβαρδιζόμαστε από τα social media όσον αφορά την ολική αρθροπλαστική γόνατος με όρους όπως ελάχιστης επεμβατικότητας MIS, αναίμακτη, ανώδυνη, fast track, ρομποτικό γόνατο, ψηφιακό γόνατο, εξατομικευμένο γόνατο, συμβατική αρθροπλαστική. Θα ήθελα, επειδή στον κόσμο επικρατεί μεγάλη σύγχυση, να παραθέσω και να απαντήσω σε ερωτήσεις και απορίες που μου θέτουν συχνά οι ασθενείς. 

Αρθροπλαστική Ισχίου και Γόνατος. Πότε πρέπει να χειρουργηθώ;

Λάζαρος Μάντσης

Τα κριτήρια με τα οποία ο θεράπων ορθοπαιδικός θα προτείνει στον ασθενή του την ολική αρθροπλαστική διακρίνονται σε βασικά κριτήρια ή απόλυτες ενδείξεις (πρέπει να πληρούνται απαραίτητα) και σε δευτερεύοντα κριτήρια η σχετικές ενδείξεις (μπορεί να υπάρχουν δεν είναι απολύτως απαραίτητα) και μπορούν να ενισχύσουν την λήψη της απόφασης για μια ολική αρθροπλαστική. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τον ασθενή και αφορούν ένα αυξημένο προφίλ επιπλοκών ή με δυνητικά φτωχό χειρουργικό αποτέλεσμα και μπορούν επομένως να αποδυναμώσουν τη σύσταση για αντικατάσταση της άρθρωσης.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright © 2024 Mantsis Orthopaedics
Back To Top